Disclaimer

Disclaimer & privacy statement

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. PSD Consult is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen. PSD Consult behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

 

Privacy statement

PSD Consult respecteert de privacy van alle gebruikers van onze websites en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen

Contactgegevens

    0570 - 853915
    info@psdconsult.nl
    Ceintuurbaan 21, Deventer